Shree Hanuman Chalisa Lyrics हिंदी

Shree Hanuman Chalisa Lyrics हिंदी - lyricsTeller.com

Shree Hanuman Chalisa Lyrics हिंदी ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन … Read more